2013/02/05

Hey Alvar Aalto


Jag tycker att Alvar Aalto och pall 60 kräver en alldeles egen postning 80-års jubileet till ära. Jag har på senare tid återupptäckt denna finska designskatt. Tidigare refererade jag mest till stolarna och pallarna som något som påminde om det som fanns på dagis när jag var liten. Men så började stolarna dyka upp på fina bilder och i fint stylade hem och jag började se dem med nya ögon. Pallen är enligt en tidning jag läste världens mest kända stol och Artek's mest sålda produkt. Ganska bra för en pall som är 80 år, eller kanske just på grund av det.

Jag läste en trevlig liten anekdot om Alvar på bloggen Time of the aquarius, vars bloggare besökt hans museum (hem). Han gillade tydligen inte att fönstren var rena, utan föredrog det mjuka ljuset som lyste in när fönstrena var smutsiga och ostädade. Han designade dessutom alltid stora fönster och använde naturligt ljus så mycket som möjligt. Detta gör ju att man gillar honom än mer. Han måste ju veta. Klok man. Något att minnas när fönster samvetet gnager nästa gång, eller hur? Känner nästan för att börja läsa böcker om kända designers. De må ha mycket att lära oss...

Jag hoppas och tror att stol 60 kommer att hitta hem till mej en vacker dag. Den gula pallen är så fin men jag skulle säkert safea med en vit...Vilken skulle du välja? Helvit, helsvart, eller träfärgad med gul/orange/grön/svart/vit sits?

 
I think Alvar Aalto and stool 60 requires a completely own post, in honour of the 80th anniversary. Lately I have rediscovered this Finnish design treasure. Earlier I mostly referred to the chairs and stools as something that reminded me of those that we used to have in the day nursery when I was small. But then the stool started to pop up in nice pictures and nicely styled homes and I started to look at these with new eyes. The Aalto stool is according to a magazine I read the world's most famous stool and Artek's most sold product. Pretty good for a stool that is 80 years or perhaps, just because of that.

I read a nice little anecdote about Alvar on the blog Time of the aquarius, whose writer had visited his museum (home) and heard this. He obviously did not like that the windows were clean, but prefered the soft light that came in when the windows were dirty and unclean. Moreover he always designed huge windows and used the natural light as much as possible. This makes you like him even more. He should know, shouldnt he? Something to remember when the window-conscience gnaws next time? I almost feel like reading books about well-known designers. They may have much to learn us...

I hope and believe that stool 60 someday is going to find its way to my place, too! The yellow stool is so nice but I would probably choose the white one to be on the safe side...Which one would you choose? Entirely white/black or a wooden stool with coloured seat in yellow/orange/green/black/ white?


No comments:

Post a Comment